Swaptro #2

Interko w klasycznym stylu na amigowy kanał nostalgiczny

Obserwuj ruchy Prehistorika, słuchając melodii w muzyce, znajdź punkty synchronizacji ruchów z dźwiękiem solówki.

[post_grid id='2428']