Amiga CDTV

Zareaguj jeśli był taki czas (a może nadal jest), że widywałeś to animowane amigowe logo.